Virginia Mastrogiannaki

Virginia Mastrogiannaki – Fine Arts / Sculptor

virginia mastrogiannaki

Virginia Mastrogiannaki

​Έως σήμερα, στο σύνολο της δουλειάς μου με έχουν απασχολήσει οι έννοιες της διάρκειας, του ορίου, του λάθους, του περιττού, τόσο ως προς τις σχέσεις μεταξύ εμού και των υλικών, αλλά και ως προς των σχέσεων αυτών που μπορεί να αναπτύσσονται στον κοινωνικό μου περίγυρο.
Μπορεί να συναντήσει κανείς ένα είδος δοκιμής της αντοχής μου αλλά και της αντοχής των υλικών μου, είτε πρόκειται για ύλες άψυχες, είτε για άλλους ανθρώπους.
Συνεχή τεστ ανοχής και αντοχής

CLICK HERE TO SEE BIOGRAPHY

Post

0

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com